HORARIS
JORNADA ESCOLAR: de dilluns a divendres de  9 h a 14 h
MENJADOR ESCOLAR: de dilluns a divendres de 14 h a 16 h

ESCOLA MATINERA: de dilluns a divendres de 7 h a 9 h
VISITA PARES: dimecres de 14 h a 15 h
SECRETARIA: de dilluns a divendres de 9 h a 10 h

CALENDARI
INICI CURS: 12 de setembre de 2022.
FINAL CURS: 23 de juny de 2023.
VACANCES DE NADAL: de 23 de desembre de 2022 a 8 de gener de 2023.
VACANCES DE PASQUA:  del 6 al 16  d’abril  de 2023.
DIES FESTIUS: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de 2022, 28 de febrer, 1 de març i 1 de maig de 2023.
DIES FESTIUS AL CENTRE:  17 i 18 de novembre i 5 de desembre de 2022, 27 de febrer de 2023.

calendario2