erasmus

Durant els cursos 2018/2019 i 2019/2020, el nostre centre participarà en un nou projecte d’ERASMUS+(KA1), juntament amb 8 centres més, elegits per part de la Conselleria d’Educació de les Illes. El denominador comú és ser centre petit o d’una línia i tenir unes característiques semblants . 

La participació serà a través de “Cursos” i “Observacions” a diferents països europeus, i sempre en llengua anglesa.

S’ha fet una selecció del professorat del centre que reuneix els requisits i seran en toral 4 mestres que participaran i viatjaran amb una beca durant 5 dies a: Amberes, Budapest, Dublín i Bologna. 

La intenció posterior d’aquestes mobilitats és, una vegada incorporat al centre, el mestr@ farà partícep de la experiència a la resta de Claustre de professors.

És, sens dubte, una gran oportunitat pel centre el fet de poder enriquir-nos a través d’experiències d’altres països.

Aquí teniu la guia del projecte.

GuÍa del proyecto sharing is caring

*VISITA AMBERES

Durant la setmana del 28 de gener a l’1 de febrer, es va realitzar la 1ª mobilitat : a Amberes (Bèlgica).

La professora del centre, Magda Ferrer, especialista en Llengua Anglesa va ser qui, juntament amb tres professores més dels centres Ceip El Terreno i Ceip Sa Graduada, va realitzar la visita a aquesta ciutat belga.

El passat dia 6 de febrer, na Magda en reunió de claustre ens va explicar i fer partíceps de la seva experiència.

Uns moments de l’exposició:

I aquí deixam la presentació que ens va exposar.

Erasmus+ Amberes

 

*VISITA A BUDAPEST

La segona mobilitat duita a terme per part d’una professora del nostre centre va ser la setmana compresa entre 30 d’abril i 3 de maig de 2019. 

Es tractà d’una estada i curs sobre “Mediació i Pràctiques restauratives” , on la professora Joana Mª Martorell participà juntament amb mestres dels centres: Ceip Cas Serres, Ceip Tresorer Cladera, Ceip Francesc d’Albranca i Ceip El Terreno.

El passat 20 de maigna Joana Mª en reunió de claustre, dugué a terme la transferència i ens va explicar i fer partíceps de la seva experiència.

Uns moments de l’exposició:

 

Aquí teniu la presentació exposada al Claustre:

budapest

*VISITA A TERRACINA (ITÀLIA)

La tercera mobilitat s’ha duit a terme durant els curs 2019/2020, a Terracina per part de la mestra Encarna Muñoz i Margalida Rosselló, com a membre de l’Equip Directiu, juntament amb mestres  dels centres Ceip El Terreno i Ceip Tresorer Cladera.

Es tractà d’un curs estructurat “Diversity amd intercultural learning in the classroom”, i es va realitzar en el mes de desembre, concretament del dia 8 al 15 de desembre de 2019. 

El passat 9 de març de 2020, n’Encarna en reunió de claustre, dugué a terme la transferència i ens va explicar i fer partíceps de la seva experiència.

Uns moments de l’exposició:

 

Aquí teniu la presentació exposada al Claustre:

TERRACINA